Forenom Aparthotel Stockholm Solna

Storgatan 64, 17152 Stockholm (Solna)

Kuvaus