Case Witron

Ett hemlikt tillfälligt boende garanterar en mjuk start i ett nytt jobb

Witron i Sibbo erbjuder sina nya anställda som flyttar från andra kommuner i Finland möjligheten till Forenoms tillfälliga boende. Samarbetet med Forenom är så smidigt att Witron tackar nej till andra boendealternativ.

 

Samarbetet mellan Witron och Forenom startade från rekryteringsbehovet.

När Witron år 2008 inledde partnerskapet med logistikföretaget Inex Partners, som ingår i S-gruppen, byggde det tyska familjeföretaget upp sin verksamhet från noll. Rekryteringen av nya anställda har ingått i den uppbyggnaden.

Under de åtta åren har Witron rekryterat i samarbete med Forenom och med hjälp av Barona som tillhör företagsgruppen Barona Group, närmare hundra anställda av vilka en del har flyttat från andra kommuner i Finland till huvudstadsregionen.

– I vårt företag finns en stor del olika kompetensområden. Vi har behov av olika anställda med olika bakgrund som kan utbildas till olika uppgifter, motiverar Juha Ryödi direktören för Witrons finländska servicefunktioner.

 

Forenom ordnar boende för Witrons nya anställda

Till familjeföretagets värden hör att man tar hand om sina anställda. I Witron är man medveten om att när den anställda mår bra, då flyter också arbetet smidigt.

Omsorgen börjar redan i rekryteringsfasen. En stor del av de nyanställda har ingen vetskap om bostad när de blir anställda. Den nyanställda har då möjlighet till tillfälligt boende.

Forenom svarar för de praktiska arrangemangen med det tillfälliga boendet. Avsikten med boendet är att erbjuda en mjuklandning i det nya jobbet och i sökandet av egen bostad.

– Av våra nästan hundra anställda har ungefär var tredje utnyttjat möjligeten under två och ett halvt år. Boendena har varit olika långa. Vissa har bott i Forenoms bostäder i ett par veckor, andra har bott där längre. En del har till en början bott i delat boende, varifrån de har flyttat till en annan av Forenoms bostäder innan de har hittat en permanent bostad.

 

Den lättaste flytten någonsin

Kuopiobon Joonas Vainikainen avlade för ett par år sedan sin ingenjörsexamen i maskin- och produktionsekonomi.

– Jag ville utvecklas i mitt eget yrke, och i min egen hemtrakt fanns det inte många möjligheter till det. Sysselsättningsmöjligheterna i Östra Finland är begränsade.

Witron i Sibbo sökte för drygt ett år sedan anställda till Inex Partners nya logistikcentral.

Arbetsplatsen innebar för Vainikainen att hans önskemål gick i uppfyllelse, precis en sådan arbetsplats där han kan förverkliga sina kunskaper, lära sig nytt och få utvecklingsmöjligheter i sin arbetskarriär.

Vainikainen sökte jobb hos Witron, även om har var lite tveksam till att flytta från hemtrakten. Vainikainen visste inte vart han skulle hamna eller var han skulle bosätta sig. Hela huvudstadsregionen var för honom helt obekant.

Rekryteringsprocessen var lång och uppdelad i flera faser. Witrons rekryteringshjälp var Barona, som lika som Forenom är en del av företagsgruppen Barona Group. Slutresultatet blev att Vainikainen anställdes som skiftesförman. När Vainikainen fick veta att Witron genom Forenom, erbjuder tillfälligt boende åt sina nya anställda, behövde han inte fundera på saken. Beslutet var fattat på ett ögonblick. Med hjälp av Forenom fick han en tvårummare i Vanda, i närheten av flygplatsen. Flytten gick smidigt, egentligen perfekt. Vainikainen har ingen negativ kritik att säga om sitt tre veckor långa tillfälliga boende.

– Det tillfälliga boendet som Witron erbjuder är en stor och betydande fördel för dem som flyttar långt bort ifrån. Jag kan lita på att de som redan bor i regionen och som känner den väljer en bostad åt mig på en sådan plats, att det är lätt för mig att börja mitt nya jobb och söka permanent bostad.

 

Det behövs inte mer än ett telefonsamtal

Ryödi anser att ett viktigt att de som flyttar från andra kommuner till huvudstadsregionen i lugn och ro kan söka en permanent bostad. Största delen av dem som flyttar vet inte så mycket mer om regionen än namnet. I Witron vill man ge dem tid att göra sig hemmastadda.

Samarbetet med Forenom har löpt bra. Det finns ingenting att klaga på.

HR-koordinatorn Mia Ahlqvist, som i praktiken handlägger boendeärendena tillsammans med Forenom, uppskattar Forenoms genuina intresse för sina egna kunder.

– Forenom känner oss. Det behövs inte mer än ett telefonsamtal och saker och ting ordnar sig. Alltid.

Största delen av de tillfälliga boendena som Witron behöver är belägna i Vanda eller i Kervo eller Träskända, som ligger i Mellannyland.

 

Kostnadseffektivt boende

Enligt Ryödi innebär samarbetet med Forenom att man förutom okomplicerade och hemlika tjänster även får andra fördelar.

– Boendet fungerar kostnadseffektivt. Vi kunde också boka tillfälligt boende för våra anställda på ett hotell, men det vill vi inte göra. Forenom är för oss det bästa alternativet.

Det tyska familjeföretaget Witron samarbetar med Forenom både i Finland och internationellt. Witron köper Forenoms boendetjänster bland annat i Norge för personalens utbildningstid. Forenom är för Witron ett enkelt, okomplicerat och det mest kostnadseffektiva sättet att ordna boende.

 

Juha Ryödi, Witrons direktör för Finlands servicefunktioner

 

Fler berättelser