Case ABB

En känsla av hemma

ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik med 140 000 anställda världen över. ABB är verksamma över hela Norden och för att tillgodose deras behov erbjuder Forenom lägenheter som kan användas för långtidsvistelser.

”Gäster som stannar längre perioder föredrar en mer hemlik miljö än vad ett hotell kan erbjuda. Forenom tillgodoser våra behov och ordnar boende för våra anställda och utländska besökare på ett bra sätt”, säger Johanna Peitsara, ABB:s Travel Manager.

ABB:s anställda reser huvudsakligen i utbildningssyfte eller för längre arbetsprojekt. Tidsramarna för boendet varierar efter projektlängd, men en genomsnittlig vistelse varar normalt cirka 80 dagar. I varje lägenhet bor vanligtvis från en till fyra personer, beroende på lägenhetens storlek och de boendes egna önskemål.

Forenom i Finland har ungefär 130 gäster från ABB per år. Då bor de vanligtvis i Helsingforsregionen och Vasaområdet, men även i Åbo, Tammerfors och Mäntsälä – allt beroende på var projekten är belägna.

”Bokningsprocessen är flexibel och fungerar bra. Forenom är ett utmärkt alternativ för oss eftersom vi kan sänka boendekostnaderna mycket jämfört med hotell. Om man ser till perioden för ett långvarigt projekt blir dessutom möjligheten att bo i en hemmalik miljö ännu viktigare”, fortsätter Peitsara.

 

Fler berättelser