9 sätt att sänka boendekostnaderna för ditt projekt

Ta del av våra tips på hur du sänker dina projektkostnader!

En professionell projektledare betalar mindre än hälften för boende i jämförelse med andra. Att ha bra boendeavtal påverkar ditt företags förmåga att kunna erbjuda konkurrenskraftiga erbjudanden till kunder samt förbättra lönsamheten.  Våra boendeexperter med 18 års erfarenhet har förberett en lista med 9 punkter som ger dig insikt i hur du kan kontrollera kostnaderna för projektboendet.

I synnerhet i bygg- och industribranschen kan kostnadsuppskattningen försvåra ett projekts genomförande med det kan också var svårt att i förväg bedöma ett projektets omfång. Genom att kontrollera boendekostnaderna kan du dock förbättra lönsamheten för vissa projekt. Dessutom kan lönsamheten ibland påverkas negativt på grund av olika omständigheter. Då behöver man också spara in på vissa kostnader, till exempel som boende.

Hur kontrollera projektets boendekostnader?

1. Se till att få en bindande offert för boendet

För att ta fram en rimlig budget bör projektledaren begära en bindande offert på boende från tjänsteleverantören redan under projektets budfas. Det är inte alltid möjligt att få till ett bindande avtal i förväg, men det kan löna sig att fråga. Det är viktigt att du åtminstone vet:

  • hur länge projektet ska vara
  • antalet personer
  • den önskade platsen för boendet

Att ha en offert på boende klart gör att du kan inkludera boendekostnader i kalkylen när du offererar era priser för olika projekt. Du skyddar dig från att erbjuda för lågt eller för högt pris.

2. Granska branschens kollektivavtal

Vid val av boende bör de anställdas kollektivavtal beaktas. Vissa kollektivavtalsavtal anger om rum kan delas eller om de boende bör ha separata rum eller ställer minimikrav på exempelvis rumsstorlek.

3. Kräv flexibla villkor

Ett fast pris som avtalats i förväg är oftast det billigaste alternativet, men i oväntade situationer kan det vara svårt att säga upp ett tidsbestämt kontrakt. Forenoms projektboendexperter rekommenderar att man bygger ett boendepaket som inkluderar en kombination av både lite billigare fast mindre flexibla boenden samt lite dyrare och mer flexibla boenden. Acceptera inte heller boendeavtal som gör det möjligt för boendeleverantören att höja priserna under högsäsong.

4. Var ute i god tid

Vanligtvis är de dyraste kontrakten de som görs i sista minuten. Generellt desto närmare ankomstdatum, desto dyrare boende. Det hjälper till att få boende centralt med en partner till ett fast pris.

5. Ordna rymlig lägenhet istället för flera hotellrum 

Flera anställda kan få plats i en hemtrevlig lägenhet, vilket gör att det nattliga priset per anställd sjunker. Anställda kan även laga egen frukost och middag, och de behöver inte äta ute om det inte vill det eller förvara sin mat i en trång minibar. Ofta är det också nödvändigt att kunna tvätta arbetskläderna. Kom ihåg att ett nöjt team är en förutsättning för ett lyckat projekt!

6. Boka boende för den tid du behöver

Välj en boendepartner som kan ordna boende för den exakta tidsramen som behövs, även om det innebär att du börjar i mitten av en månad. Också, boka boende för hela den förväntade tidsramen, inte i små portioner. När ditt boende är planerat och längden på ditt projekt är känt, betalar det sig att boka boende för hela tiden. Längre bostadsavtal är märkbart billigare än korta kontrakt.

7. Köp endast de tjänster du behöver

Om dina anställda inte kommer att använda t.ex. tvätt- och frukosttjänster, bör du se till att dessa tjänster inte är dolda i ett nattligt pris. Välj en partner som låter dig välja de tjänster du önskar och betala bara för det du använder. Det räcker för vissa att lägenheten städas på veckobasis och sängkläder behövs inte bytas dagligen.

8. Samla boendebehoven hos en leverantör

Genom att samla ditt företags totala boendebehov hos en leverantör får ni ett bra utgångsläge i förhandlingen. Problemen med projektboendet löses också snabbare och din partner får en klar bild av dina förväntningar och behov. Då sparar du både pengar och tid då du inte blir tvungen att ständigt söka den vettigaste lösningen och instruera en ny leverantör.

Du får maximal kontroll över ditt företags boendekostnad genom att välja en partner som erbjuder fasta nattliga priser. Det kan vara svårt att hitta boendeleverantörer som arbetar på det här sättet, men genom att exempelvis samla ditt företags totala boendebehov hos en leverantör får ni ett bra utgångsläge i förhandlingen.

9. Mätt dina kostnader

Det brukar heta att “If you can’t measure it, you can’t improve it”. Mätning är alltså nyckeln till resultaten. Se till att din boendeleverantör kan erbjuda dig verktyg som gör dina boendekostnader transparenta. Extranet- eller Intranettjänster är bra exempel, eftersom det enkelt kan ge dig tillgång till fakturor, bokningar och rapporter på ett ställe.

 

Ta kontakt med oss! Vi hjälper dig att kartlägga sina boendebehov!