Forenom rekryterar ledande hotellkompetens

..och fördubblar sin kapacitet i Sverige 2017

Forenom rekryterar ledande hotellkompetens och fördubblar sin kapacitet i Sverige 2017

 

Forenom är Nordens ledande företag inom corporate housing och serviced apartments med målsättningen att vara Nordeuropas branschledande bolag år 2020.

Just nu satsar Forenom stort på att expandera sin verksamhet i Sverige. Forenoms verksamhet skiljer sig från traditionella hotell då man skräddarsyr sina lösningar av lägenhetshotell och boende. Genom att rekrytera ledande hotellkompetens för att driva och utveckla sin hotellverksamhet kommer Forenoms nyetableringar av lägenhetshotell i Sverige få de bästa möjliga förutsättningarna att bli Sveriges bästa.

 

Forenom fördubblar sin kapacitet i Sverige år 2017

 

Idag är Forenom verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Stockholm. Företagets mål 2017 är att rejält öka sina marknadsandelar. Utöver öppnandet utav nya lägenhetshotell och andra tillfälliga boendelösningar kommer Forenom även att öppna nya kontor i Sverige detta år.

”Flera förhandlingar om nya enheter så väl i huvudstaden som utanför pågår just nu. Vi vet att vår kapacitet kommer att fördubblas i Sverige under det här året”, säger Jussi Saarinen, Director, International Operations.

 

Forenom rekryterar ledande hotellkompetens – Annika Öman.

 

Annika Öman ansvarig för nyetableringar hos Forenom

 

Under hösten 2017 öppnar Forenom ett nybyggt lägenhetshotell i det snabbt växande forsknings- och företagsområdet Flemingsbergsdalen, strax söder om Stockholm. För att leda detta samt kommande nya hotelletableringar har Forenom rekryterat Annika Öman.

Annika Öman har lång och gedigen erfarenhet och  kompetens inom traditionell och internationell hotellverksamhet, med fokus på att öppna nya hotell. Annika har varit en del av och vissa fall lett öppningsprojekt för bland annat Hotel Rival, Nobis och kommer senast från Motel L och Apartments by Ligula. Forenom ser med stor förhoppning fram emot det arbete som Annika, tillsammans med Forenoms redan starka team, kommer att åstadkomma för Forenoms tillväxt på den Svenska marknaden.

‘’Bristen på boende som fyller behovet mellan permanent bostad och hotell är ett generellt hinder för nyetablering för internationella företag i Sverige och i de övriga Nordiska länderna. Forenom är i dagsläget störst på marknaden i Norden.  Jag är oerhört tacksam och taggad över att få vara del av Forenoms tillväxt i Sverige, samt att få fokusera på flexibla boendelösningar’’, berättar Annika Öman.

 

Forenom

Forenom är ett internationellt företag grundat i Finland, med kontor i såväl Finland som Sverige, Norge och Danmark. Företaget har över 15 års erfarenhet av att leverera tillfälliga boendelösningar, med fokus på företagskunder. Forenom, tillsammans med 13 andra nordiska varumärken, tillhör Barona Group och CapMan. I den expansiva fas som Forenom befinner sig i, är CapMan ny majoritetsägare. CapMans investering i Forenom förväntas påskynda samt förenkla företagets tillväxt och utveckling på den internationella marknaden.

 

Vill du vara en del av Forenoms satsning i Sverige?

Just nu söker vi förstärkning inom försäljning. Om du vill veta mer om tjänsterna gå in här.