3 Aparthotels

Forenom Aparthotel Helsinki Kamppi

Forenom Aparthotel Helsinki Kamppi

Apartment units: 96
Size: 10 - 26 m2
Посмотреть данные
Forenom Aparthotel Helsinki Herttoniemi

Forenom Aparthotel Helsinki Herttoniemi

Apartment units: 143
Size: 13 - 35 m2
Посмотреть данные
Forenom Aparthotel Helsinki Pikku Huopalahti

Forenom Aparthotel Helsinki Pikku Huopalahti

Apartment units: 66
Size: 21 - 46 m2
Посмотреть данные