Taidokas johtajuus avain asiakastarpeiden toteuttamiseen

Ville Kämäräisen ajatuksia johtamisesta

Forenomin vieraskynän päässä jälleen Valtteri Karjula ja haastattelussa Forenomin projektiliiketoiminnan vetäjä Ville Kämäräinen. Blogissa Ville jakaa ajatuksiaan johtamisen haasteista.

Mittamiehen rooli johtamisessa ei riitä

Tiiminsä esimiehenä Ville on saanut opetella johtamistaitoja muiden työtehtäviensä ohella. Hän kertoo, että Forenomilla on totuttu siihen, että toimitusjohtaja Johannes johtaa parvea päättäväisesti auran kärjessä, jolloin muiden on helppoa ja turvallista seurata perässä. Tämä ei tietenkään tarkoita sokeana parven mukana kulkemista, vaan sitä, että johdonmukaisen johtamisen ansiosta jokaisella työntekijällä on itsenäisyys ja uskallus tehdä omia päätöksiä.

Tiimiläisten itsenäisyydestä huolimatta johtaminen vaatii kuitenkin aina jonkinasteista toiminnan ja tulosten mittaamista. Ville toteaa, että usein johtajat, hän itse mukaan lukien, tyytyvät liian helposti pelkkään mittamiehen rooliin, jossa vain mitattu lopputulos merkitsee. Ville avaa käsitettä herkullisesti urheilutermein: Jos pituushyppääjän hyppy jää vaikka 20 senttimetriä tuloksesta, valmentajan tehtävä ei ole tyytyä kertomaan pelkkä lopputulos hyppääjälle, vaan myös keinot parempaan hyppyyn. Ville painottaa, kuinka tärkeää on muistaa niitä pienimpiäkin tiimiläisten tekemiä venymisiä asiakkaan eteen.

Johtamiseen kuuluu isona osana vastuun jakaminen. Ville uskoo malliin, jossa jokaiselle tiimiläiselle pilkotaan oma vastuualue, jonka kautta he saavat mandaatin tehdä ja parantaa asioita. Samalla tämä edesauttaa koko organisaation toimintaa, kun työntekijöiden on helpompi ratkoa haasteita yli toimialarajojen kaikkien tietäessä kuka vastaa mistäkin toiminnasta.

Myös yrityksen visiota voi käyttää johtamisen työkaluna. Ville toimi itse elävänä esimerkkinä siitä, sillä jo aikoinaan hän oli ihastunut Johanneksen maalaamaan visioon projektiliiketoiminnan tulevaisuudesta.

’’Yritysten visiot eivät kovinkaan hyvin resonoi, mikäli yksilö ei viehäty sen voimasta’’, toteaa Ville.

Viestintä tiimityöskentelyn avainroolissa

Ville uskoo, että ihmisissä on usein enemmän potentiaalia kuin esimiehet osaavat ja uskaltavat kaivaa esiin. Tiiviissä asiakastyössä sekä hyvällä kommunikaatiolla esimies voi kuitenkin nostaa esiin tiimiläistensä piilevät taidot ja toisaalta myös asiakkuuden haasteet. Villen mukaan huono esimiestyö taas voi aiheuttaa tehottomuutta koko tiimiin. Hän muistuttaa:

”Johtuuko kiire esimiehen huonosta ennakoinnista vai siitä, että asia tuli aidosti nopealla aikataululla? Ensimmäinen on selvä tehosyöppö.”

Johtajien yleinen murheenkryyni on riittämätön viestintä. Pelastukseksi tähän Ville on aloittanut säännölliset tapaamiset tiimiläistensä kanssa. Forenom-kollegansa, Michael Huotarin, vinkki viikoittaisista 1on1-kohtaamisista on muodostunut tärkeäksi hetkeksi, jolloin kalibroidaan tähän hetkeen ja kurkataan tulevaan. Nämä kohtaamiset antavat mahdollisuuden myös suunnitella työntekijän kannalta uusia haasteita, sillä keskustelua voidaan käydä muustakin kuin päivittäisitä työtehtävistä.

Villen kanssa keskustelimme myös yleisesti siitä, millaisessa työelämässä elämme. Ville totesi, että jos haluamme vaihtelua omaan työhömme, on muitakin vaihtoehtoja kuin keskittyä pääsemään uralla aina vain ylöspäin. Välillä on hyödyllistä vain kokeilla erilaisia työtehtäviä ja erikokoisia saappaita. Tämä saattaa parhaimmillaan vapauttaa turhasta pätemisen tarpeesta ja aukaista kuin huomaamatta uusia ovia. Uuden toimenkuvan mukanahan vaihtuu yleensä myös lähimmät työkaverit ja tässäkin piilee mahdollisuus uuden oppimiselle ja uusille verkostoille myös yrityksen sisällä.

Nyt ja tulevaisuudessa työelämän kilpailussa pärjääminen edellyttää ryhmittäytymistä yhtenäiseksi joukoksi asiakkaan tarpeen ratkaisemiseksi. Forenomilla tämä on otettu koko organisaation ykköstehtäväksi – mikä tahansa asiakkaan majoitustarve onkin, Forenomin tiimi auttaa ratkaisemaan sen yhdessä asiakkaan kanssa.

Blogin kirjoittaja Valtteri Karjula työskentelee markkinoinnin tiimissä Barona Groupissa. Aiheina häntä kiinnostaa erityisesti työelämän murros. Valtterin kirjoituksia löytyy lisää barona.fi -blogista sekä hänen omista sosiaalisen median kanavistaan (@valtterikarjula).

 

Lue lisää Villen tiimin työstä:

Projektiliiketoiminta on Forenomin selkäranka