Pitääkö työyhteisön taiteilija kahlita?

Onko taiteilija työyhteisössä uhka vai mahdollisuus?

Vanha viisaus kertoo, että luovuutta ei saa kahlita, vaan sille on annettava vapautta ja tilaa elää, hengittää ja luoda. Toisaalta työelämä vaatii järjestelmällisyyttä, kykyä raportoida ja työn tehokkuutta mitataan monin eri mittarein. Miten tähän suhtautuu taiteilijaluonne? Työntekijä, joka inspiraation löytäessään suorittaa 130 % teholla ja saa aikaan paljon, mutta toisaalta liian tiukka kontrolli ja annetun budjetin ja prosessien orjallinen noudattaminen ahdistaa. Kuitenkin työnantaja etsii monesti työtehtäviin niin sanottua multitalenttia. Luovaa osaajaa, joustavaa, uutta oppivaa tekijää, joka on avoin uusille toimintamalleille.

 

Minä, taiteilija

 

Pidän itseäni taiteilijana. En siksi, että maalaisin tauluja, olisin musiikillinen ihmelapsi, tai kirjailija, vaan siksi, että koen olevani luonteeltani taiteilija. Opiskeluaikoina tein paljon silmiä avaavan SWOT-analyysin. Se on nelikenttä, jossa tarkoituksena on kartoittaa omaan osaamiseen ja persoonaan liittyvät vahvuudet (Strengths) heikkoudet (Weakness) ja toisaalta siltä pohjalta mahdollisuudet (Opportunities) sekä uhat (Threats). Analyysin tarkoituksena on hahmottaa omaa persoonaa paremmin ja ulosmitata itsestä enemmän tehoja – niin ammatillisesti kuin elämäntaitona ylipäätään.

 

Mitä vahvuuteni ja heikkouteni kertovat minusta?

 

Omana vahvuutenani näin impulsiivisuuden ja vuorovaikutustaidot. Kyvyn myydä, palvella asiakasta, kuunnella, puhua ja innostua uusista asioista. Se tuki päätöstäni toimia valitsemallani myynnin ja asiakaspalvelun alalla. Rainmakerin koulutuksessa Jani Piipari henkilöi minut muutaman minuutin keskustelun jälkeen hyvin samanlaisella luonnehdinnalla. Heikkouksina ja uhkina näin itsessäni kärsimättömyyden, sekä pitkäjänteisyyden ja järjestelmällisen toimimisen puutteen.

 

Yksinkertaisimmillaan SWOT-analyysi antaa kyvyn nähdä oman itsensä ulkopuolisen katsojan silmin ja sitä kautta kohdistaa voimavaransa ja kanavoida tekemisensä analyysissä havaittujen vahvuuksien kautta. Minä en tähän tyytynyt. Toimittuani myynnin sektorilla kokopäiväisessä työelämässä viitisen vuotta päätin, että on aika katsoa, mihin rahkeeni riittävät. En halunnut olla pelkkä suunsoittaja, hyvän fiiliksen luoja ja ratkaisumyyjä, vaan halusin ymmärtää koko liiketoiminta-alaa. Otin vastaan minulle tarjotun työn tutulta alalta ja tutusta yrityksestä, mutta täysin erilaisista tehtävistä. Vastasin varaston kierrosta, saldojen paikkansapitävyydestä, ja tavaran kulkemisesta myyntikiertoon. Toimin inventaarion kantavana voimana ja pidin luvut ja saldot ajan tasalla. Miksi lähdin tällaiseen? Ajatuksenani oli, että kehityn parhaiten, kun menen oman vahvuusalueeni ulkopuolelle.

 

piano keyboard color

 

Ja sitä työ todella oli. Jouduin opettelemaan askel kerrallaan järjestelmällisyyden ja rutiinien hallinnan. Myynnin tukitoimet ovat aina minua kiinnostaneet – olen halunnut nähdä kokonaisuuden, ymmärtää laajemmin, mistä liiketoiminnassa on kysymys. Mitä kivijalkamyymälä tarvitsee, jotta myyjällä on tuote, jota myydä? Mikä on prosessi tämän kaiken taustalla? Matka tämän ymmärtämiseen ei ole ollut helppo, mutta sitäkin opettavaisempi ja palkitsevampi.

 

Onko työntekijä koskaan valmis?

 

Vahvistettuani heikkouksiani (W) ja sitä kautta hallittuani urallani olevia uhkia (T), sain mahdollisuuden hypätä Forenomin kelkkaan. Moninaisiin työtehtäviini Forenomilla ¬¬- uudenaikaisessa organisaatiossa, jossa työtehtävien toimenkuvat eivät todellakaan ole liian suppeat – koin saaneeni hyvät eväät aiemmalta työuraltani. Huomasin kuitenkin hyvin nopeasti, että ihminen ei taida ammatillisessa mielessä olla koskaan valmis, vaan joka päivä oppii uutta ja löytää itsestään lisää puolia kehittyä. Yhtälön ymmärtäminen oli aluksi nujertava isku. Eikö ammatillisessa kehittymisessä ole koskaan perillä? Ei, mutta kehittyminen loppuu tyytyväisyyteen ja suurin intohimoni päivittäistyössäni on kehittyä ja kehittää.

 

Luonteessani oleva halu ja työkokemukseni kautta tullut kyky nähdä kokonaisuuksia ja ymmärtää koko prosessia, on antanut minulle eväät toteuttaa nykyistä toimenkuvaani Forenomilla tiimini kehityspäällikkönä. Vaikka luoteeni vaatii mahdollisuuden päästää luovuus valloilleen ja toimia ennakkoluulottomasti ja uutta luoden, antaa matkan varrella opitut kaavamaisen työn vaatimukset erittäin hyvät rutiinit ja normit, jotka toimivat oman työn tukena.

 

Taiteilija työyhteisössä – uhka vai mahdollisuus?

 

Sinulle esimies, joka pohdit otsikon kysymystä, haluan sanoa, että taiteilija työyhteisössä voi olla korvaamaton voimavara. Älä kahlitse häntä. Kun haluat säilyttää kontrollin työskentelyyn, pidä ketju tarpeeksi löysällä. Työelämään siirtyvä nuori: opettele järjestelmällisyyttä. Taiteilijaa ei saa kahlita, mutta rutiinit ja turvallinen kehys antavat hyvät raamit päästää luovuus valloilleen ja sisäinen taiteilija irti.

 

Lue seuraavaksi

Osaanko kuunnella?